Một số hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 của tập thể cán bô - giáo viên - nhân viên Trường Mầm Non Tân Thượng